کالباس مارتادلا مخصوص

فرآورده های گوشتی مهام

ترکیبات :

گوشت گوساله 40%، روغن، آرد، سیر، گلتون، سویاایزوله، نشاسته، نمک، فسفات، ادویه و افزودنی های مجاز خوراکی


میزان کالری در هر صد گرم

کربوهیدرات :36 پروتئین :40 چربی :207

کالباس مارتادلا مخصوص مهام
فرآورده های گوشتی مهام برگشت به محصولات