کالباس لیونر قارج و مرغ 55 %

فرآورده های گوشتی مهام

ترکیبات :

گوشت مرغ 55%، روغن، آرد، سیر، گلتون، نشاسته، قارچ، فسفات، فلفل، هویج، نمک، ادویه و افزودنی های مجاز خوراکی


میزان کالری در هر صد گرم

کربوهیدرات :24 پروتئین :48 چربی :198

کالباس لیونر قارج و مرغ مهام
فرآورده های گوشتی مهام برگشت به محصولات