کالباس ممتاز گوشت (فرانسوی) 80 %

فرآورده های گوشتی مهام

ترکیبات :

گوشت قرمز 80%، سیر، گلتون،سویا ایزوله، نشاسته، شیرخشک، روغن، نمک، فسفات، ادویه و افزودنی های مجاز خوراکی


میزان کالری در هر صد گرم

کربوهیدرات :16 پروتئین :56 چربی :135

کالباس ممتاز گوشت فرانسوی مهام
فرآورده های گوشتی مهام برگشت به محصولات