سوسیس هندی

فرآورده های گوشتی مهام

ترکیبات :

گوشت قرمز 55%، روغن، سیر، گلتون، نشاسته، شیرخشک، کازئین، نمک، فسفات، ادویه و افزودنی های مجاز خوراکی


میزان کالری در هر صد گرم

کربوهیدرات :16 پروتئین :56 چربی :135

سوسیس هندی مهام
فرآورده های گوشتی مهام برگشت به محصولات