کالباس خشک پرسی پسته دار 60 %

فرآورده های گوشتی مهام

ترکیبات :

گوشت گوساله 60%، روغن، آرد، سیر، گلتون، نشاسته، فسفات، نمک، سویا ایزوله، پسته، ادویه و افزودنی های مجاز خوراکی


میزان کالری در هر صد گرم

کربوهیدرات :24 پروتئین :48 چربی :198

کالباس خشک پرسی پسته دار مهام
فرآورده های گوشتی مهام برگشت به محصولات