کالباس خشک تاملی 80 %

فرآورده های گوشتی مهام

ترکیبات :

گوشت گوساله 80%، سیر، گلتون، نشاسته،سویا ایزوله، شیرخشک، روغن، نمک، فسفات، ادویه و افزودنی های مجاز خوراکی


میزان کالری در هر صد گرم

کربوهیدرات :16 پروتئین :56 چربی :135

کالباس خشک تاملی مهام
فرآورده های گوشتی مهام برگشت به محصولات