کالباس خشک 60 %

فرآورده های گوشتی مهام

ترکیبات :

گوشت گوساله 60%، روغن، آرد، سیر، گلتون، نشاسته، شیرخشک، سویا ایزوله، نمک، فسفات، ادویه و افزودنی های مجاز خوراکی


میزان کالری در هر صد گرم

کربوهیدرات :24 پروتئین :48 چربی :198

 کالباس خشک مهام
فرآورده های گوشتی مهام برگشت به محصولات