سوسیس کوکتل 55 %

فرآورده های گوشتی مهام

ترکیبات :

گوشت قرمز، روغن، آرد، سیر، گلتون، تخم مرغ، نشاسته، نمک، فسفات، ادویه و افزودنی های مجاز خوراکی


میزان کالری در هر صد گرم

کربوهیدرات :24 پروتئین :48 چربی :198

سوسیس کوکتل مهام
فرآورده های گوشتی مهام برگشت به محصولات