کوکتل مرغ 55 %

فرآورده های گوشتی مهام

ترکیبات :

گوشت مرغ 55%، روغن، سیر، گلتون، شیرخشک، نشاسته، کازئین، نمک، فسفات، ادویه و افزودنی های مجاز خوراکی


میزان کالری در هر صد گرم

کربوهیدرات :16 پروتئین :56 چربی :135

کوکتل مرغ مهام
فرآورده های گوشتی مهام برگشت به محصولات