کالباس مرغ 60 %

فرآورده های گوشتی مهام

ترکیبات :

گوشت مرغ 60%، روغن، سیر، گلتون، نشاسته، نمک، فسفات،سویا ایزوله، ادویه و افزودنی های مجاز خوراکی


میزان کالری در هر صد گرم

کربوهیدرات :24 پروتئین :48 چربی :198

کالباس مرغ مهام
فرآورده های گوشتی مهام برگشت به محصولات