فرآوردهای گوشتی تولیدی شرکت ترنج با نام تجاری مهام

سس مایونز-مهام

سس مایونز با روغن کاهش یافته

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
سس کچاپ-مهام

سس کچاپ

مشاهده محصولفرآوردهای گوشتی مهام
انواع سس مهام برای مشاهده کلیک کنید